طراحی و چاپ بروشور

ماهیت یک رسانه در دو سویه بودن آن است

ماهیت یک رسانه در دو سویه بودن آن است

تهران (پانا) - معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید دوسویه بودن رسانه به عنوان ماهیت آن، گفت رسانه هایی که با جریان یک طرفه فعالیت می نمایند همان بولتن و بروشور هستند.

28 اردیبهشت 1400