چرا مرغ و تخم مرغ گران شد؟

به گزارش پایگاه خبری شیرگاه نیوز، به گزارش خبرنگاران، مرتضی رضایی معاون وزارت جهاد کشاورزی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری اظهار کرد: در سال گذشته سرانه هرخانواده در مصرف مرغ بیش از 32 کیلو گرم و تخم مرغ حدود 12 کیلوگرم بود که برای تامین این ها حدود 9 میلیون و 300 هزار تن ذرت، حدود 4 میلیون و 200 هزار تن کنجاله سویا و نزدیک به 3/5 میلیون تن جو مورد احتیاج وارد کشور شد.

چرا مرغ و تخم مرغ گران شد؟

رضایی با اشاره به اینکه از ابتدای سال تا به امروز برخی از این نهاده ها به اندازه کافی وارد کشور نشد، گفت: نهاده هایی که وارد شد بصورت منظم وارد نشد و با کسری در بازار همراه بود که موجب تنش قیمت در مرغ و تخم مرغ شد.

وی با بیان اینکه حدود 60 درصد از کنجاله سویا در بازه زمانی 6 ماهه تامین شده است ادامه داد: در این شرایط یک سری اتفاقات افتاد، ولی کمبودی درفراوری وجود ندارد وقیمت مرغ را با ابتدای سال نباید مقایسه کنیم، چون قیمت مرغ بسیار افت کرد و مرغداران با ضرر بسیار سنگین همراه شدند.

معاون امور فراوریات دامی وزارت جهاد کشاورزی درباره نحوه توزیع نهاده های دامی گفت: در این زمینه سامانه بازارگاه طراحی شد و نهاده های دامی که وارد کشور می گردد در تمامی استان ها و مرغداران به صورت منظم و دقیق توزیع شده است.

رضایی اضافه کرد: حدود 18 مرغداری گوشتی و 1400 مرغداری تخم گذار و بیش از 30 هزار گاوداری صنعتی در کشور داریم.

وی ادامه داد: 700 هزار تن از 2 میلیون تن کنجاله سویا که مورد احتیاج بود دچار کمبود شد و تمام موارد توزیع در سامانه بازارگاه قابل رصد و پیگیری است.

رضایی گفت: سازوکار های بازار در معین قیمت مرغ موثر است و قیمت تمام شده برمبنای 15 فاکتور اصلی می باشد که درحال حاضر قیمت مصرفی تنظیم بازار 15500 تومان است.

وی اضافه کرد: سیاست گذاری در میزان فراوری با وزارت جهاد کشاورزی است و همچنین با مبنای تنظیم بازار 110 میلیون قطعه جوجه ریزی در ماه مصوب شده است.

معاون امور فراوری دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: قیمت تمام شده گوشت مرغ در حال حاضر واقعی نیست و سامانه بازارگاه حسابداری ملی را ایجاد نموده است.

رضایی اظهار کرد: فراوری در شرایط بسیار خوبی است و اگر نهاده های دامی تامین گردد باکمترین نوسان قیمت سال جاری را پشت سر خواهیم گذاشت و تغییرات قیمت بسیار پایین خواهد بود.

معاون امورفراوری دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در دو هفته اخیر بانک مرکزی بصورت کامل یک میلیون و هفتصد هزار تن نهاده را تامین اعتبار کرد که تا سه ماه آینده این شرایط مناسب برای شرکت پشتیبانی امور دام وجود دارد.

وی از بانک مرکزی درخواست کرد که برای شرکت های خصوصی هم تامین اعتبار نهاده ها اتفاق بیفتد.

قیمت تمام شده 15500 تومانی گوشت مرغ است

سید فرزاد طلاکش، دبیر انجمن ملی طیور ایران در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: احتیاج روزانه کنجاله سویا درکشور حدود 10 هزار تن و ذرت حدود 20 هزارتن است.

وی اضافه کرد: ترخیص وزنی ذرت تا هفته گذشته حدود 4 میلیون و چهارصد و سی و سه هزار تن بود و کنجاله سویا به همراه دانه های روغنی که 80 درصد آن به کنجاله تبدیل می گردد هم حدود یک میلیون و 53 هزار تن بود که احتیاج کشور به کنجاله سویا در این مدت با حدود 700 هزار تن کسری روبرو شد که خارج از سامانه بازارگاه به دست مرغداران رسید.

وی درباره سامانه بازارگاه گفت: این سامانه برای این حجم تراکنش با مشکل روبه رو می گردد و کندی عملیات را در پی خواهد داشت و همه کالا ها در بازار گاه عرضه نمی شوند.

دبیر انجمن ملی طیور ایران ادامه داد: براساس ادعای مرغداران حدود 30 درصد احتیاج سویای آن ها به وسیله سامانه بازارگاه تامین شد و بیش از 50 درصد وارد شده که باید تامین می شد و این جزو ایرادات سامانه بازارگاه است.

طلاکش گفت: بخشی از فراوری نمایندگان مرغ گوشتی به دلیل عدم تامین نقدینگی از بازار خارج می شوند، اما در رابطه با مرغ مادر و تخم گذار که یک فرآیند 18 ماهه است به راحتی نمی تواند کنار گذاشته گردد و با هر زحمتی باید این کار را ادامه دهد.

وی درباره قیمت تمام شده 15500 تومانی گوشت مرغ گفت:بر اساس قیمت ستاد تنظیم بازار برای مرغ زنده در مرغداری 10500 تومان و برای مصرف نماینده 15500 تومان می باشد.

او اضافه کرد: نامه ای که به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت ارسال شد قیمت مرغ زنده حدود 12300 تومان و برای تخم مرغ نزدیک به 10 هزار تومان بود، ولی بعد توسط ستاد تنظیم بازار این قیمت ها تغییر پیدا کرد.

وی اضافه کرد: در 6 ماهه دوم سال گذشته براساس اصرار تنظیم بازار باید 125 میلیون جوجه ریزی اتفاق می افتاد که در دی وبهمن به 135 میلیون رساندند که متاسفانه آثار آن در آغاز سال 99 با ضربه بسیار شدید به فراوری نمایندگان همراه شد، چون کرونا را همراه با کاهش مصرف در کشور داشتیم.

دبیر انجمن ملی طیور ایران ادامه داد: فراوری به نسبت موجودی نهاده و امکان تامین نهاده که با تضمین بانک مرکزی باشد باید تنظیم گردد و تشکل ها حضوری پررنگ تری داشته باشند و همچنین براساس مطالعات، فراوری باید به صورت زنجیره ای انجام گردد که در صورت اتفاق در فراوری، بهره وری بسیار بالایی خواهیم داشت.

قیمت تمام شده وزارت جهاد و وزارت صمت غیر کارشناسی است

حسن مهربانی یگانه، استاد دامپروری دانشگاه تهران هم گفت: سیاست گذار تحلیلی از بازار و فراوری ندارد.

وی اضافه کرد: مرغداران به محض جوجه ریزی باید خوراک به آن ها تحویل داده گردد، ولی حدود یکماه طول می کشد تا خوراک به دست مرغداران برسد که بر این اساس احتیاج خود را باید از بازار تهیه نمایند.

او ادامه داد: در صورت درست بودن این سامانه، سویای 14 هزار تومانی و ذرت حدود 4 هزار تومانی معنایی ندارد و سامانه بازارگاه استرس بسیار شدید را وارد نموده است.

مهربانی گفت: حدود 6 ماه می گردد که فراوری نمایندگان جوجه یکروزه با خطر رو به رو شده اند و فراوری نمایندگان اقدام به این کار نمی نمایند

وی درباره قیمت فعلی تمام شده مرغ گفت: این قیمت به هیچ وجه برای مرغداران به صرفه نیست و فروشندگان مرغ زنده حدود 2500 تومان زیان می دهند و مرغداران زیان سنگینی را متحمل می شوند.

او اضافه کرد: قیمت تمام شده ای که وزارت جهاد و وزارت صمت محاسبه می نمایند غیر کارشناسی است.

مهربانی گفت: در 6 ماهه گذشته، فراوری جوجه کشور بیش از هزار میلیارد تومان زیان تصمیمات نادرست معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی را داده است.

وی درباره راه چاره و سیاست درست در فراوری اضافه کرد: باید ارز 4200 تومانی حذف گردد.

امید گیلانپور معاون توسعه صنایع تبدیل و کسب و کار های کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی هم گفت: در وزارت صمت نسخه بازارگاه 2 ارائه شده است و این سامانه آماده تخصیص نهاده ها بین فراوری نمایندگان دام و طیور کشور است.

وی اضافه کرد: در نسخه جدید سامانه بازارگاه 11 تغییر جدید رخ داده و بسیاری از مسائل که در نسخه قبلی این سامانه بود حل شده است.

او ادامه داد: در سامانه جدید بازارگاه، مرغ مادر از 2 روز آینده تخصیص نهاده ها را بصورت سیستمی خواهد گرفت و زنجیره های فراوری به آن ها اضافه خواهد شد و در مرحله بعدی دامداری های صنعتی شیری و گوشتی و در نهایت فراوری نمایندگان منفرد در داخل سامانه تخصیص نهاده های خود را خواهند گرفت.

منبع: خبرگزاری صداوسیما

منبع: تجارت نیوز
انتشار: 8 آبان 1399 بروزرسانی: 8 آبان 1399 گردآورنده: shirgahnews.ir شناسه مطلب: 417

به "چرا مرغ و تخم مرغ گران شد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "چرا مرغ و تخم مرغ گران شد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید